Strona główna

Witamy na stronie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

siedziba

 

AKTUALNOŚCI

Porządek obrad 24.06.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami § 113 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków SM „HUTNIK” na dzień 24 czerwca 2015 r. (środa) na godz.17.00, które odbędzie się w Gimnazjum Nr 44 w os. Na […]

Plan funduszu remontowego SM Hutnik na 2015r.

plan funduszu remontowego SM Hutnik na 2015r

 

Wszelkie opinie, jak i wnioski do władz Spółdzielni można kierować za pośrednictwem działu „WNIOSKI I OPINIE”. Zapraszamy!